Inleiding

Bent u de bewoner van een nieuwbouw woning en heeft u in de woning door Neeleman installateurs aangebrachte installaties, dan feliciteren wij u van harte met uw nieuwe woningen en wensen u veel woonplezier. Op deze pagina geven wij u toelichtende informatie over de verschillende systemen. 

Het is belangrijk om te weten dat systemen niet zonder service- en onderhoud kunnen en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om zodra u de woning ingebruik neemt dit direct met ons te regelen zodat u bij storingen en calamiteiten ook verzekerd bent van hulp door onze afdeling installatieservices. 

Warm tapwater 

De woning wordt voorzien van een warmtepomp met een 220 liter boilervat. Uitgaande van een douche die 7 liter water van 38 graden Celsius per minuut vraagt, kunt u met een geladen boilervat ongeveer 51 minuten aaneengesloten douchen. Wanneer het boilervat leeg is, duurt het tot ongeveer 1,5 uur tot het boilervat weer volledig gevuld is. In tegenstelling tot bij een Cv-ketel, kunt u dus niet onbeperkt aaneengesloten douchen. Ter informatie: een gemiddeld gezin gebruikt in Nederland 140 liter heet water per dag en een douchebeurt duurt gemiddeld 7 minuten. In de tabel hieronder vindt u andere (optionele) varianten

Ruimteverwarming 

De woning is voorzien van lage temperatuur vloerverwarming. Doordat het verwarmingssysteem geïntegreerd is in de vloer, werkt het systeem trager dan radiatoren. Wij adviseren dan ook om de ingestelde temperatuur op de thermostaat overdag en ’s nachts gelijk te houden. Wanneer u tijdelijk de temperatuur verlaagt, duurt het daarna namelijk weer enige tijd voordat de woning op de gewenste temperatuur is. Houdt er daarnaast rekening mee dat het type vloerafwerking invloed heeft op het functioneren van de vloerverwarming. Voor een goede werking van het systeem, mag de isolatiewaarde van de vloerafwerking niet meer zijn dan 0,10m2K/W. Als u een te hoge isolatiewaarde van de vloerafwerking gebruikt dan kan dit resulteren in een slecht rendement van de warmtepomp en/of dat u de woning onvoldoende warm krijgt. Bij de keuze van de vloerafwerking dient u hier dus nadrukkelijk rekening mee te houden. Overigens zijn bij deze waarde diverse type vloerafwerking mogelijk (plavuizen, vloerbedekking, PVC, vinyl, laminaat en hout).

Koeling (optioneel)

Als u het (optionele) koelpakket heeft aangeschaft, dan is het mogelijk om met de warmtepomp te koelen in de zomerperiode. Deze functie wordt standaard tijdens de in bedrijfstelling aangezet. De watertemperatuur voor koelbedrijf wordt ingesteld op 19ºc en dit is ook direct de minimale temperatuur waarop gekoeld mag worden. Door gekoeld water door het vloerverwarming systeem te laten lopen wordt de ruimte licht afgekoeld wat een aangenamer klimaat in huis verzorgt in de zomer. Het effect van de koeling is afhankelijk van diverse factoren; houdt ramen en deuren gesloten, pas zonwering toe waar nodig om de opwarming van buitenaf zoveel mogelijk te beperken en het koelrendement te vergroten. Belangrijk om te weten is dat het koelen met een warmtepomp niet vergelijkbaar is met een airconditioning systeem. De koelfunctie verhoogt het elektrische energieverbruik aanzienlijk!

Als u de koelfunctie uit wilt zetten dan kunt u dat doen via het bedienpaneel van de warmtepomp binnen unit of indien u de (optionele) VitoConnect heeft aangeschaft via de VicareApp.

Tabel Tapwater Comfort

Beschikbaar volume (liter) van 55 ºC

Equivalent volume (liter) van 38 ºC

Douche tijd 7 l/min. Spaardouche

Douche tijd 10 l/ min. Standaard

Warmwaterproductie warmtepomp l/30 min. van 38 ºC (6kW)

Warmwaterproductie warmtepomp l/30 min. van 38 ºC (8kW)

220 *

354

51

35

102

131

300 **

482

69

48

102

131

400**

643

92

64

102

131

*   Standaard warmtepomp systeem Viessmann Vitocal 222-A   
** Viessmann Vitocal 200-A met vrijstaand boilervat (optie)

Warmtepomp

De warmtepomp buitenunit is het belangrijkste onderdeel van uw verwarmingssysteem, het voldoet aan de hoogste eisen en is zeer stil tijdens gebruik. Over het algemeen zal de warmtepomp op laagvermogen werken, alleen tijdens het opwarmen van warmwater zal de warmtepomp op een hoog vermogen werken en hierdoor ook meer geluid maken dan tijdens verwarmingsbedrijf. Desondanks behoort de warmtepomp tot de stilste warmtepomp die verkrijgbaar zijn.

Onderhoud aan uw warmtepomp is belangrijk, door tijdig onderhoud uit te voeren blijft hij optimaal en efficiënt en zuinig verwarmen. Wij adviseren u een onderhoudsabonnement af te sluiten.

VitoConnect (optioneel)

Met de (optionele) VitoConnect module kunt u de warmtepomp met een Android of iOS App bedienen. Zo is het mogelijk om temperaturen te wijzigen, klokprogramma’s in te stellen voor verwarming en warmwater. Daarnaast kunt u het koelprogramma in- en uitschakelen. Met de VitoConnect bieden wij u het 1ste jaar gratis servicebeheer op afstand, daarna via een abonnement.

Sluit u ook een Service- en onderhoudsabonnement af dan is de service beheer op afstand gratis. Om de VitoConnect te gebruiken kunt u de Vicare App gratis te downloaden in de playstore of appstore. 

Watts zone-regeling

Met de (optionele) Watts zone-regeling regelt u per vertrek de ruimtetemperatuur. Het is belangrijk dat de thermostaten in de ruimte blijven waar ze op geprogrammeerd zijn. Bij voorkeur adviseren wij om de thermostaten op 1,5 meter hoogte op te hangen aan de muur naast de toegangsdeur van de betreffende ruimte (als dit nog niet is gebeurt)

Note: Een zone-regeling dient altijd te worden toegepast in combinatie met de optie koeling.

Ventilatie

De woning is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Dit houdt in dat er warmte wordt teruggewonnen uit de afgezogen ventilatielucht en weer wordt gebruikt om verse buitenlucht voor te verwarmen, voor deze de woning in wordt geblazen. Dit betekent dat het warmteverlies door ventilatie minimaal is. Wanneer de buitentemperatuur buiten lager is dan binnen, adviseren wij u om geen ramen te openen maar indien gewenst extra te ventileren door de stand van de ventilatie tijdelijk te verhogen. Uiteraard bent u vrij om hier uw eigen keuzes in te maken. Het openen van de ramen gedurende het stookseizoen zal echter resulteren in een hoger energiegebruik. 

Tijdens het douchen gaat de ventilatie-stand automatisch naar stand 3 en als de luchtvochtigheid lager is geworden weer naar het standaard volume. Kijk eens per maand op de display van de unit of de filters vervangen moeten worden, voor een gezonde lucht is het vervangen van de filters belangrijk.

Opwekking zonne-energie

Voor de opwekking van duurzame elektriciteit wordt de woning voorzien van PV- panelen. Voor een goede werking van het systeem is het van belang dat het systeem zo min mogelijk last heeft van schaduw en vervuiling. Zorg er daarom voor dat er geen beschaduwing optreedt door bijvoorbeeld het planten van bomen. Wanneer de PV-panelen zichtbaar vervuild zijn, kunt u de panelen laten reinigen door een glazenwasser. 

Service- en onderhoudcontract

Om uw apparatuur in topconditie te houden is het belangrijk om een service- en onderhoudscontract af te sluiten, doet u dit binnen 6 maanden na oplevering van uw woning dan verlengen wij de garantie op de onderdelen van uw Viessmann warmtepomp van 2 naar 5 jaar onder voorwaarden dat de VitoConnect is geactiveerd en constante afstandsbeheer is verleend aan Neeleman installateurs. Voor onderhoudscontracten verwijzen wij u naar https://www.neeleman.com/onderhoudscontracten

Tijdens de garantieperiode kunt u bij een storing aan één van de door ons geleverde systemen contact opnemen met onze storingsdienst op telefoonnummer 088 – 5006000. Kijk voordat u contact opneemt eerst op onze website https://www.neeleman.com/zelfservice

Nadat de garantieperiode is afgelopen kunt u alleen gebruikmaken van onze storingsdienst als u een service- en onderhoudscontract heeft afgesloten

Garantie en uitsluitingen van garantie uitgesloten

Installaties welke door Neeleman zijn geleverd worden geregistreerd in onze systemen en vallen onder onze garantie- en leveringsvoorwaarden. Er wordt geen service en garantie verstrekt op systemen welke door andere bedrijven zijn geleverd dan Neeleman. Garantie wordt indirect verleend aan de eigenaar van de woning maar verloopt officieel via de opdrachtgever/aannemer. Voor de garantie afspraken hanteren wij de afspraken welke zijn gemaakt met de opdrachtgever en zijn opgenomen in de offerte/overeenkomst. 

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie als er sprake is van achterstallig onderhoud, werkzaamheden en wijzigingen uitgevoerd door derden. Als optionele onderdelen niet zijn geïnstalleerd behoren deze niet tot de basis levering van uw installatie. In sommige gevallen kunt u deze optie alsnog tegen betaling bestellen en laten installeren tegen. Voor gedetailleerde werking van de verschillende installaties verwijzen wij u naar de gebruikershandleidingen.  

Het volgende is uitgesloten van garantie!

  • Het (opnieuw) instellen van WiFi verbindingen, nadat de installatie is opgeleverd waarbij de internet verbinding in de woning ontbreekt of indien het Wifi wachtwoordt of netwerknaam wordt/is gewijzigd.;
  • Het opnieuw instellen en programmeren van thermostaten, zone-rgelingen enzovoort of aanpassen van zone-regeling op andere wensen;
  • Het instellen van kloktijden en schakeltijden;
  • Het (achteraf) verbinden van installaties aan wifi netwerk. Indien tijdens de oplevering geen Wifi netwerk of geen goede WiFi verbinding aanwezig is in de woning dan kunt u via de service-afdeling hiervoor een betaalde afspraak maken om de installaties te koppelen.  

Note: Als een netwerknaam of wachtwoord wordt veranderd van uw WiFi verbinding in huis, zullen de aangemelde componenten zoals VitoConnect, Thermostaten, PV-Omvormers hun verbinding verliezen en zijn ze niet meer via de App te bedienen. Wat de VitoConnect betreft is het servicebeheer op afstand dan niet meer mogelijk.  

Maak een afspraak voor systeem uitleg!

Tijdens de oplevering krijgt u een korte uitleg van het systeem. Indien deze opleveringsafspraak of de uitleg tijdens de inbedrijfstelling niet heeft plaats gevonden, dan kunt u éénmalig binnen 2 maanden na ingebruikname een gratis afspraak maken voor korte uitleg bij u op locatie. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze planning voor een “eerste systeem uitleg” op telefoonnummer 088 – 5006000.

Voor dit éénmalig gratis bezoek wordt 30-60 minuten gereserveerd en heeft enkel betrekking op de door Neeleman geleverde installaties. Heeft u vragen? Schrijf deze dan voorafgaande aan de afspraak op en stuur deze met uw afspraak verzoek mee! 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, vrijblijvend een adviesgesprek of een offerte?

Neem contact op